Pregătirea în imprimarea 3D cu scopul de a încuraja inovaţia şi creativitatea

Rezultatele proiectului

Principalul obiectiv al proiectului constă în dezvoltarea cunoştinţelor și aptitudinilor de imprimare 3D în rândul elevilor, tinerilor şi adulţilor care provin din România, Polonia, Spania, Italia, Lituania şi Malta. Pentru atingerea acestui obiectiv, partenerii de proiect au convenit să întocmească următoarele materiale:
Go to GHIDURI ŞI STUDII DE CAZ

GHIDURI ŞI STUDII DE CAZ

pregătirea unor ghiduri referitoare la utilizarea imprimantelor 3D în educația și formarea profesională (VET) şi analizarea unor studii de caz.

Go to CURRICULUM pentru un CURS ÎN IMPRIMAREA 3D

CURRICULUM pentru un CURS ÎN IMPRIMAREA 3D

crearea unei programe şcolare relevante pentru un curs de imprimare 3D

Go to CURS DE IMPRIMARE 3D

CURS DE IMPRIMARE 3D

realizarea unui curs de imprimare 3D, conform programei.

Go to GHIDURI pentru FORMATORI

GHIDURI pentru FORMATORI

crearea unui ghid pentru cei care doresc să fie formatori în domeniul imprimării 3D

Go to PLATFORMĂ E-LEARNING

PLATFORMĂ E-LEARNING

realizarea unei platforme electronice bazate pe cursul de imprimare 3D

Despre proiect

PROIECT NUMĂR : 2016-1-RO01-KA202-024578
PERIOADA DE IMPLEMENTARE : Septembrie 2016 - August 2018
Pregătirea în imprimarea 3D cu scopul de a încuraja inovaţia şi creativitatea

Proiectul vizează dezvoltarea abilităţilor de imprimare 3D şi asigurarea cunoştinţelor pentru cei care îşi propun să activeze în acest domeniu, în calitate de angajat, antreprenor, formator, intermediar etc. Proiectul se adresează organizaţiilor, companiilor şi persoanelor interesate să folosească sau să îi sprijine pe alţii în utilizarea tehnologiei revoluţionare a imprimării 3D în diferite domenii: educaţie, industrie, artă, antreprenoriat, drept, intermediere, politică, finanţe etc. Echipa proiectului va realiza o programă şi un curs pentru imprimare 3D, un ghid pentru formatori şi o platformă electronică de învăţare. Acestea vor fi puse la dispoziţie în 6 limbi străine (limba engleză, limba spaniolă, limba italiană, limba poloneză, limba română şi limba lituaniană), fiind gratuite şi accesibile tuturor.

Newsletter

Aboneaza-te la newsletter-ul 3DP

#1

n1

#2

n2

#3

n3

Foaie volantă

Ultimele noutăţi

Contactează-ne