O1 – pierwszy rezultat pracy intelektualnej „Wytyczne i studia przypadków w zakresie wykorzystania druku 3D w nauczaniu zawodowym” jest już dostępny na stronie projektu.

Pierwszy rezultat obejmuje liczne wytyczne dla uczniów oraz nauczycieli/trenerów dotyczące wykorzystania technologii druku 3D. Prezentujemy tu również analizę i omówienie 17 studiów przypadku, niezwykle przydatnych w pokazywaniu  uczniom przedmiotów zawodowych różnych zastosowań druku 3D.

Studia przypadków zostały wybrane w oparciu o następujące kryteria:

  • Dostępność technologii druku 3D
  • Promowanie kreatywności
  • Wkład w nauczanie przedmiotów zawodowych

W dokumencie znajduje się również słowniczek pojęć związanych z drukiem 3D.