Czwarte spotkanie partnerów w ramach projektu 3DP

Partnerzy projektu 3DP spotkali się po raz czwarty, 2 lipca 2018, w Bukareszcie (Rumunia). Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zadań zrealizowanych przez każdego z partnerów od ostatniego spotkania. Następnie koordynator projektu, omówił obecną sytuację w projekcie 3DP, stopień realizacji założonych wskaźników, oraz przekazał swoje sugestie bezpośrednio każdemu z partnerów. Partnerzy omówili kwestie związane z przygotowaniem raportu końcowego i ustalili zakres odpowiedzialności związany z realizacją poszczególnych zadań.

Dużo uwagi poświęcono sprawie rejestracji na platformie LMS https://3d-p.eu/lms/ gdzie wszyscy partnerzy zgodnie przyznali, że trzeba poświęcić więcej czasu na upowszechnianie tego rezultatu i promowanie platformy wśród przedstawicieli grupy docelowej.

Pozostałe ważne kwestie, które zostały szczegółowo omówione to trwałość projektu, ewaluacja rezultatów i finanse. Partnerzy ustalili również, że wszystkie rezultaty pracy intelektualnej wypracowane w ramach projektu będą dostępne jako Otwarte Zasoby Edukacyjne.