Czwarte spotkanie partnerów w ramach projektu 3DP

Partnerzy projektu 3DP spotkali się po raz czwarty, 2 lipca 2018, w Bukareszcie (Rumunia). Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zadań zrealizowanych przez każdego z partnerów od ostatniego spotkania. Następnie koordynator projektu, omówił obecną sytuację w projekcie 3DP, stopień realizacji założonych wskaźników, oraz przekazał swoje sugestie bezpośrednio każdemu z partnerów. Partnerzy omówili kwestie związane z przygotowaniem Read more about Czwarte spotkanie partnerów w ramach projektu 3DP[…]