3DP – drugie spotkanie partnerów w Potenza (Włochy)

Drugie spotkanie w projekcie Training in 3D Printing to Foster EU Innovation& Creativity (3DP) miało miejsce we włoskim mieście Potenza. W spotkaniu wzięli udział prawie wszyscy partnerzy projektu: Ludor Engineering (koordynator), GoDesk (gospodarz), Politechnika w Bukareszcie, Danmar Computers, Macdac Engineering Consultancy Bureau Ltd, Instytut Technologii Informacyjnych (ITI),  Szkoła średnia o profilu komputerowym (LIIS) oraz uczelnia Northern Lithuania College.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji wszystkich partnerów na temat zadań zrealizowanych od ostatniego spotkania, po których odbyła się dyskusją dotycząca kwestii związanych z zarządzaniem i komunikacją wewnątrz projektu. Następnie omówiono i przeanalizowano, przygotowane przez partnerów, raporty przejściowe, podsumowujące 6 miesięcy pracy w projekcie.

Po przerwie obiadowej, gospodarz spotkania, pan Antonino Imbesi, zaprezentował swoją organizację i sieć EURO-NET, oprowadzając partnerów po siedzibie GoDesk.

Na kolejnej części spotkania partnerzy omówili plan upowszechniania, po czym ITI zaprezentowało niektóre z zaleceń i wytycznych fundacji ECDL. Dyskusją na temat certyfikatów ECDL zakończył się pierwszy dzień spotkania.

Drugi dzień poświęcony był planowaniu zadań i aktywności na nadchodzące miesiące. Postanowiono, że następne spotkanie odbędzie się w Rzeszowie, 19-20 października 2017.

Partnerzy odpowiedzialni za realizację kolejnego rezultatu zaprezentowali wybrane moduły kursu szkoleniowego.