SZKOLENIE W ZAKRESIE DRUKU 3D DLA ZWIĘKSZENIA INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI W UE

REZULTATY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności w zakresie druku 3D wśród studentów, młodzieży i osób dorosłych w Rumunii, Polsce, Hiszpanii, we Włoszech, na Litwie i na Malcie. Aby osiągnąć ten cel partnerzy wypracują następujące rezultaty.
Go to WYTYCZNE I STUDIA PRZYPADKÓW

WYTYCZNE I STUDIA PRZYPADKÓW

Przygotowanie wytycznych dotyczących wykorzystania druku 3D w edukacji zawodowej i analiza studiów przypadku

Go to PROGRAM SZKOLENIOWY KURSU DRUKU 3D

PROGRAM SZKOLENIOWY KURSU DRUKU 3D

Opracowanie odpowiedniego programu szkoleniowego do kursu Druku 3D

Go to DRUK 3D – MATERIAŁY SZKOLENIOWE

DRUK 3D – MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Stworzenie materiałów szkoleniowych do kursu Druk 3D, zgodnie z opracowanym wcześniej programem

Go to PRZEWODNIK DLA TRENERÓW

PRZEWODNIK DLA TRENERÓW

Opracowanie przewodnika, zawierającego wytyczne dla trenerów druku 3D

Go to PLATFORMA E-LEARNINGOWA

PLATFORMA E-LEARNINGOWA

Opracowanie platformy e-learningowej w oparciu o kurs druku 3D

O projekcie

Numer projektu: 2016-1-RO01-KA202-024578
Czas realizacji: IX 2016 – VIII 2018
SZKOLENIE W ZAKRESIE DRUKU 3D DLA ZWIĘKSZENIA INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI W UE

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności w zakresie druku 3D oraz przekazanie i aktywowanie niezbędnej wiedzy, związanej z tą technologią, pracownikom, pracodawcom, trenerom i wszystkim zainteresowanym. Działania projektu skierowane są do organizacji, firm, oraz osób indywidualnych, zainteresowanych wykorzystaniem technologii druku 3D lub wspieraniem innych w jej wykorzystaniu w dziedzinach takich jak: edukacja, przemysł, sztuka, przedsiębiorczość, medycyna, architektura itp. W ramach projektu partnerzy opracują program szkolenia w zakresie druku 3D wraz z materiałami szkoleniowymi, przewodnik dla trenerów oraz platformę e-learningową. Wszystkie rezultaty dostępne będą w 6 wersjach językowych (angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej, polskiej, rumuńskiej oraz litewskiej), bezpłatnie i do wykorzystania przez wszystkich zainteresowanych.

Newsletter

Zapisz się do newslettera 3DP

#1

n1

#2

n2

#3

n3

Ulotka

Ostatnie aktualności

Kontakt