4 – asis projekto 3DP partnerių susitikimas

2018 m. liepos 2 d. Bukarešte (Rumunija) vyko ketvirtasis projekto 3DP partnerių susitikimas. Susitikimo pradžioje kiekvienas partneris pristatė atliktas užduotis bei įvykdytas veiklas nuo paskutinio susitikimo. Vėliau projekto koordinatorius supažindino su projekto 3DP esamu statusu, dabartiniais valdymo iššūkiais bei pristatė keletą vidinių informacinių pranešimų. Po to partneriai diskutavo apie galutinės ataskaitos rengimą bei užduočių pasiskirstymą ir atlikimo terminus.

Buvo aptarta projekto 3DP e – mokymo(si) valdymo sistemos (LMS), https://3d-p.eu/lms/ situacija bei prieita prie išvados, jog partneriai turi labiau stengtis viešinti, skleisti informaciją apie LMS bei padidinti naujų vartotojų prisijungimo skaičių.

Diskusijoje buvo aptarti svarbūs projekto aspektai – tvarumas, rezultatų vertinimas ir biudžetas.

Taip pat partneriai sutarė išduoti visus intelektualinius rezultatus, kurie buvo sukurti kaip projektas „Atviri švietimo ištekliai“.